Política de privadesa

Nonograma.online manifesta el seu respecte i compliment de les disposicions recollides a la legislació vigent. Per això us informem de la nostra política de privadesa: perquè pugueu determinar, voluntàriament, si voleu facilitar les vostres dades personals a Nonograma.online. Aquesta política de privadesa estableix l'ús i el manteniment de les dades personals dels Usuaris en aquest lloc web. Si us plau llegiu detingudament aquest document per conèixer els drets i obligacions que se'n deriven.

Condicions de privadesa

1. Incorporació de dades personals

De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), s'informa que totes les dades personals que l'Usuari faciliti a través del lloc web nonograma.online (d'ara endavant, "el lloc web") seran incorporats i tractats als fitxers titularitat de Nonograma.online per a les finalitats següents: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitud licitats per l'Usuari; mantenir informat l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de Nonograma.online; activar l'enviament de la newsletter (butlletí de notícies) de Nonograma.online i realitzar estudis de mercat i opinió.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades a través del lloc web és necessària per aconseguir una prestació òptima dels serveis posats a disposició de l'Usuari. De no facilitar totes les dades, Nonograma.online no garanteix que la informació i els serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

2. Exercici de drets

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la LOPD mitjançant una comunicació escrita dirigida a Nonograma.online; Crta. Sant Celoni 121, 08358 Arenys de Munt, Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info[a]nonograma.online. En tots dos casos l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del document nacional d'identitat, passaport o altre document vàlid que l'identifiqui.

3. Comunicacions comercials electròniques

L'Usuari, mitjançant la marcació de la casella que apareix als diferents formularis d'aquest lloc web, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les vostres dades personals puguin ser tractades per Nonograma.online per a les finalitats següents: enviament de comunicacions comercials de Nonograma.online via correu ordinari, correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials.

4. Comunicacions de dades efectuades per l'Usuari

Abans de facilitar al lloc web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu consentiment previ i exprés, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privadesa. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Nonograma.online davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

5. Subcontractació en la prestació de serveis

En la prestació del servei, l'Usuari accepta expressament que Nonograma.online pugui subcontractar aquests serveis a terceres entitats. En tot cas, Nonograma.online garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades a Espanya, o a països amb un nivell de protecció de dades equiparable a l'espanyol, amb qui prèviament s'haurà signat un contracte d'acord amb l'article 12 de la LOPD.

6. Ús de galetes

Nonograma.online, pel vostre propi compte o el d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'Usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el vostre ordinador, per la qual cosa no proporcionen per si mateixes dades personals de l'Usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on està allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l'Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de Nonograma.online, sense perjudici que sigui necessari que l'Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o "login".

7. Vigència de la política de privadesa

En qualsevol moment podem procedir a la modificació de la present política de privadesa: si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a la política de privadesa d'aquest lloc web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades facilitades a l'apartat avís legal d'aquest lloc web.

 

Text revisat i actualitzat el 10 d'octubre del 2022.